Παπαδημητρίου & Α. Κουμπή, Μαρκόπουλο, Αττική, 19003
22990 25112
  • el
  • en

Η εταιρία μας έχει αδειοδοτηθεί από το ΥΠΕΚΑ με τις παρακάτω άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. πρωτ.: 55546/4411/Φ12/03-08-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρ. πρωτ.: 4232/186334/01-11-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αρ. πρωτ.: 189992/24-10-2016