Παπαδημητρίου & Α. Κουμπή, Μαρκόπουλο, Αττική, 19003
22990 25112
  • el
  • en

Θέλετε να γλυτώσετε από δυσοσμίες και απρόβλεπτα προβλήματα προερχόμενα από το σύστημα αποχέτευσης; Η εταιρία Σταμπέλος Ιωάννης ΕΠΕ αναλαμβάνει τον προληπτικό καθαρισμό του αποχετευτικού συστήματος του κτιρίου σας σε μηνιαία βάση.

Χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνικές και μηχανήματα και εφαρμόζουμε τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές καθαρισμού σε χώρους υγιεινής.

Είναι δεδομένο ότι η προληπτική και τακτική συντήρηση των φρεατίων και του συστήματος αποχέτευσης απομακρύνει το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί κάποιο ξαφνικό σημαντικό πρόβλημα στο αποχετευτικό σας δίκτυο.